Bukkene Bruse

På avdelingen Bukkene Bruse er det barn i alderen 3-4 år.

De voksne på avdelingen er Anne Marit Overholt og Gun Korneliussen som er assistenter. Kristin Pedersen er pedagogisk leder. De barna som har gått fra Tommeliten til Bukkene Bruse øver på å slutte med bleie. Noen har klart det helt. Andre må øve mer. Og så er det stor forskjell på å klare å si fra om å gå på do hjemme og i barnehagen. Vi har derfor mange runder hvor vi sier; at nå går vi på do og prøver å tisse. Det funger bra for de fleste, men noen har små uhell og det er noe som dere må regne med i begynnelsen. Så ha godt med skifte tøy til barna deres.


Vi vil ha en dagsrytme som er kjent for 4 åringene, og som er noe likt som 3 åringene var vant til.
På mandager er det samling før mat og kvilestund etter mat. Tirsdager er møtedager og da går vi ut til kl.09.30. Vi går inn til lunsj ca.11.15 og er inne resten av dagen. Denne dagen har vi tilgang til gymsal etter lunsj. Onsdager er det klubbdag fra kl.09.30-10.30. I år har vi blandet gruppene slik at 3 og 4 åringene er fordelt i 2 grupper. Torsdager går vi på tur og fredager følger vi samme rytme som på mandager. Vi ønsker at barna er kommet til barnehagen senest kl.09.30 på onsdager og torsdager.

Pulverheksa er tema i barnehageåret 2019/2020. Vi leser bøker og lærer å kjenne pulverheksa og vennene hennes. Til juleavslutningen skal vi lage et skuespill sammen med de andre avdelingene.


Barnehagen vår er med i et samarbeid sammen med de andre barnehagene i Hadsel kommune om Språkløyper. Språk er i fokus hos oss, og vi bruker språkrommet i barnehagen flittig.

Uansett hvilket tema vi jobber med skal det overordnede fokus være å ha et godt, trygt og forutsigbart miljø som fremmer enkeltbarnets individuelle styrker og utvikling. Ved å sette fokus på det man er "god" på, vil tryggheten og selvsikkerheten til barnet vokse. For å sikre at barna har det bra skal vi jobbe med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner. Det innebærer voksne som er deltakende i lek, som observerer og som legger til rette lekemiljøet ut fra det behov som til enhver tid ligger i barnegruppa. Vi deler barnegruppen inn i små grupper som jobber sammen. Vi får da bedre tid til enkeltbarnet, pluss at barna får en roligere hverdag.