Avdelingen 123ABC

Her har vi alle skolestarterne!

På avdelingen er Maria Jacobsen pedagogisk leder. Med seg har hun Beate og Trine. I 2019 er vi hele 10 skolestartere.

Vi ønsker at barna skal være best mulig rustet både sosialt og "faglig",når de slutter i barnehagen og skal videre til skolen.Det innebærer at vi har fokus på en god utviklet finmotorikk, spesielt med tanke på et godt tegne-, male-og skrivegrep. Språklig bevisstgjøring gjennom lek med lyder, ord og begreper, rim, regler, stavelser, fortellinger og vitser. Oppgaver spesielt tilrettelagt for de største innenfor antall, rom og form.

 Vi øver mye på:

 øve på å klippe/holde saksen riktig

øve på å vente påtur

øve på begreper iforhold til norsk og matematikk(plasseringsbegrep,former og størrelser)

øve på å gjøre ferdig. Dette kan være utholdenhetstrening, men ogsåtrening i åarbeide litt fortere.

øve på å tegne ut fra egne ferdigheter og erfaringer

øve på å bruke "innestemme"

sosialisering og få venner i barnehagen.

øve på alfabetet

øve på fargene våre

lære oss minst en ny sang i måneden.

 RUTINE OVERGANG BARNEHAGE –SKOLE

Det er utarbeidet en plan for overgang barnehage –skole. Skolen inviterer 5/6 åringene til å delta på en skoledag sammen med 1.klasse. Dette organiseres fra barnehagen hvor vi går i grupper med en voksen fra barnehagen. Foreldre informeres fra oss om dette.

Vi har avsluttende foreldresamtaler i forhold til hver 5/6 åring om våren.Dersom dere foreldre har ønsker/spesielle ting skolen bør være kjent med, tar vi det opp på overgangmøtet vi har med skolen og skolefritidsordningen. I dette møtet forteller barnehagen hva de har som temaer for skolestarterne. Skolen vil gjerne vite litt om områder som de er spesielt opptatt av at barna skulle ha kjennskap til før skolestart.

 I tillegg til dette tar skolen direkte kontakt med dere foreldre når det gjelder innskriving, møter og annet. Her er ikke barnehagen involvert.