Årshjul for 2019/2020

Her er en årshjulet for barnehagen 2020/2021!

 ÅRSHJUL HØSTEN 2020/ VÅREN 2021

August – 2020

Oppstart av nytt barnehageår

Planleggingsdager

03.08.20

12.08.20, 13.08.20 og 14.08.20

September – 2020

 

Foreldremøte

 

23.09.20

Oktober – 2020

Internasjonal dag

Planleggingsdag

23.10.20

07.10.20

 

November – 2020

 

Mørketidsfest

UKE 48

Desember – 2020

Lucia-feiring

Nissefest

Juleavslutning

11.12.20

04.12.20

18.12.20

Januar – 2021

Planleggingsdag

 

29.01.21

 

Februar – 2021

 

Samisk dag

Solfest

Karneval

05.06.21

UKE 7

26.02.21

Mars – 2021

Barnehagedagen Tema:

Vinterfest

UKE 10/11

April – 2021

 

Påskefrokost

25.03.21

Mai – 2021

 

17. mai feiring i barnehagen

Bondegårdsbesøk Bukkene Bruse/123ABC

Bondegårdsbesøk Tommeliten/Askeladden

14.05.21

UKE 21

UKE 21/22

Juni – 2021

 

Sommeravslutning

Sommerbarnehage

18.06.21

UKE 25 – 26

Juli – 2021

Sommerbarnehage

 

UKE 27 - 30

 

Jmfr. våre vedtekter har barnehagen stengt lille-julaften, julaften, nyttårsaften og aske-onsdag(påsken).