Stengt barnehage!

Barnehagen er foreløpig stengt til 26.03.20 pga koronavirus og smittesituasjonen i verden!

Vi forholder oss til det som står på folkehelseinstituttets hjemmeside:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/