Fjøs i barnehagen!

Litt info om hvordan vi jobber med fjøs og stell i fjøsen!

I fjøsen bor det nå 3 geiter, "Ping" "Thordis" og "Klara". Hver dag er vi ute og gir de mat og kos. Geitene våre har bestandig høy i trauet sitt, og får kraftfor 2 ganger hver dag.

 

Klara

Ping

Fjøsgrupper:

Småavdelingene er inne i fjøset på hver formiddag og Bukkene Bruse og 123ABC bytter på å være der på ettermiddagene. Når vi er i fjøset skal vi gi geitene kraftfor og sørge for at det er høy i trauet. Vi skifter også vann. Også viktig med mye kos til selskapssyke geiter. På onsdager har vi rengjøring av fjøsen, da bytter vi spon, spyler rent og gjør fjøsen fin for våre geiter.1 gang i måneden rengjør vi med høytrykkspyler og såpe.