Bukkene Bruse

På avdelingen Bukkene Bruse er det 18 barn i alderen 3-5 år.

Pedagogisk leder er Maria Elena Antonsen. Hun har med seg Arne Kristian Schjelderup, Terese Lysvik og Karoline Torgersen som assistenter. 

På mandager er det samling før mat, og hvilestund etter mat. Tirsdager har vi gjerne kluibb før lunsj. Etter lunsj går vi ut. Denne dagen har vi også tilgang til gymsal etter lunsj. Onsdager er det møtedag, da går vi ut før lunsj.Torsdager går vi på tur og fredager følger vi samme rytme som på mandager. Vi ønsker at barna er kommet til barnehagen senest kl.09.30. Da starter gjerne klubbene og det er best at barna får med seg starten:)

Uansett hvilket tema vi jobber med skal det overordnede fokus være å ha et godt, trygt og forutsigbart miljø som fremmer enkeltbarnets individuelle styrker og utvikling. Ved å sette fokus på det man er "god" på, vil tryggheten og selvsikkerheten til barnet vokse. For å sikre at barna har det bra skal vi jobbe med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner. Det innebærer voksne som er deltakende i lek, som observerer og som legger til rette lekemiljøet ut fra det behov som til enhver tid ligger i barnegruppa. Vi deler barnegruppen inn i små grupper som jobber sammen. Vi får da bedre tid til enkeltbarnet, pluss at barna får en roligere hverdag.