Våre matrutiner

Helsedirektoratets anbefalinger:

 

I desember 2018 kom det en ny retningslinje for mat i barnehagen(helsedirektoratet.no). Der er det 12 anbefalinger for barnehager og mat:

1. Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat

2. Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter

3. Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd

4. Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag

5. Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig

6. Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås

7. Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse, mat- og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt i måltidet

8. Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktivteter

9. Det skal legges til rette for god håndhygiene i barnehagen, og håndvask bør gjennomføres før måltidene

10. Maten i barnehagen skal være lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet

11. Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider

12. Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt

 

Rammeplanen for barnehagen sier at barnehagens måltider skal ha en pedagogisk funksjon, og fremme både måltidsglede og helse. I rammeplanen står det blant annet at de ansatte i barnehagen skal: «Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna». Hos oss får barna være med på hele prosessen, de kutter grønnsaker, kjøtt, fisk osv. Vi har kokkegrupper hver fredag der barna får være med på å lage mat sammen med kokken.

I barnehagen har vi fokus på sunn og god mat, barna får kjenne på mange nye smaker pga vi har en kokk hos oss. Maten blir lagd fra «grunnen» av. I Norge går nesten alle barn i barnehage. I tillegg har de fleste barn fulltidsplass og de inntar dermed kanskje 40 til 60 prosent av energien de trenger i løpet av en hverdag i barnehagen. Da er det klart at det som serveres av mat i barnehagen, er av stor betydning.