Priser

Priser i barnehagen vår!

Full plass: kr 3230,-

50% plass: kr 1615,-

Det gis 30 % søskenmoderasjon til søsken som går i barnehagen samtidig.

I tillegg kommer kost på kr 350,- for full plass og 175,- for 50% plass