GRØNT nivå i barnehagen!

FANTASTISK nyhet!

Hei alle sammen!

Det er som dere kjenner til nå opp til hver kommune å bestemme fargen på trafikklyset – og i Hadsel åpnes det for GRØNT NIVÅ i trafikklysmodellen fra torsdag 27.05 kl 09:00 😊

Avdelingene trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene; ingen syke skal møte i barnehagen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.

Vi har samtidig en plan i barnehagen for å skifte til gult og rødt nivå på kort varsel dersom smitterisikoen krever det.

 

Snarvei til mer informasjon og veiledere:

Koronatiltak barnehager:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-korona/