Retningslinjer per november 2020

Nye retningslinjer i barnehagen!

Vi er enda på gult nivå i Hadsel kommune. Det vil si:

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen er:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen!
  2. God hygiene, vask hender!
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer!

- Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
- Hele avdelinger regnes som en kohort
- Faste ansatte per kohort
- Unngå trengsel og store samlinger
- Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

På grunn av utviklingen i samfunnet rundt oss er vi nødt til å innføre noen strengere regler. Alle møter og kurs er enten avlyste, eller gjort digitale. Foreldresamtaler får vi fortsatt gjennomføre i barnehagen(viktig at ingen syke møter, og at hånd/hoste hygiene og avstand på min 1 meter blir ivaretatt). Avdelingsmøter er avlyste. Klubber på tvers av avdelingene er avlyst. Hver avdeling har fått hvert sitt område å være på når vi er ute i barnehagen.

I barnehagehverdagen er det viktig:

- Avlevering og henting av barn foregår ved utgangen. Viktig at foreldre ikke går inn på avdeling!

- Barn, foreldre og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Ansatte og barn skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Besøk hjemmesiden til FHI, der er det mye informasjon. Denne informasjonen kan du også få på engelsk. Noe av informasjonen er også tilgjengelig på andre språk.

https://www.fhi.no/contentassets/6e9924e565a44f99b07046c2965128b3/vedlegg/norsk-norwegian_nar-skal-syke-barn-holdes-hjemme-fra-barnehage-og-barneskole-plakat.pdf

På engelsk:

https://www.fhi.no/contentassets/6e9924e565a44f99b07046c2965128b3/vedlegg/engelsk-english_nar-skal-syke-barn-holdes-hjemme-fra-barnehage-og-barneskole-plakat.pdf