Nytt barnehageår!

Da er det snart klart for nytt barnehageår!:)

Vi i Barnehagen har bestemt oss for å dele barna annerledes inn fra nytt barnehageår. Vi skal ha to storavdelinger: 123 abc og Bukkene bruse. Her blir det skolestartere, 4åringer og 3 åringer på begge avdelingene. Vi har nå en småbarnsavdeling med 14 stk barn.

Når det gjelder corona, følger vi FHI sine retningslinjer: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Vi har enda fokus på smittevern og hygiene. De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer.

Geiter har vi ikke hatt i barnehagen pga corona. Når vi får våre 4 beinte venner tilbake, vil dere få informasjon om i løpet av august.

Vi ønsker alle sammen velkommen til et nytt barnehageår. Om det skulle være noe som er uklart eller dere lurer på ta kontakt med daglig leder på tlf: 41505727.