Ansatte

123ABC

Gun Korneliussen

Stilling: Assistent
Gun.korneliussen@gmail.com

Liker kreative aktiviteter som f.eks. tegning og maling. Liker musikk, sang, lesing og fjøsbesøk sammen med barna!

Hilde Nielsen

Stilling: Assistent
984 82 530
hildedavidsen@outlook.com

Liker å lese, leke med plastelina og tegne sammen med barna!

Vegar Pedersen

Stilling: Assistent
Vegarp95@hotmail.com

Liker å leke, spille ball, lese og synge sammen med barna!

Maria Jakobsen

Stilling: Pedagogisk leder

Sammen med barna liker jeg å holde på med formingsaktiviteter, dans og drama, lese bøker, gå på turer, lage mat og gå i fjøsen.

Askeladden

Oddbjørg Dahl

Stilling: Assistent

Liker å synge og lese bøker sammen med barna.

Cecilie Christensen

Stilling: Assistent

Anne Røflo

Stilling: Pedagogisk leder

Bukkene Bruse

Anne Marit Overholt

Stilling: Assistent

Liker å lese, synge sanger, formingsaktiviteter og gå på tur sammen med barna

Terese Lysvik

Stilling: Assistent
900 15 198
tereselysvik@live.no

Liker å lese, bygge lego, leke og pusle sammen med barna.

Arne Kristian Schjelderup

Stilling: Assistent
Arne.Kristian@live.com

Liker å spille gitar, synge, spille ball, puslespill og tegne sammen med barna.

Maria Antonsen

Stilling: Pedagogisk leder
997 88 356
melena.anton@hotmail.com

Liker å gå på tur og utflukter sammen med barna!

Tommeliten

Dorota Konopka

Stilling: Assistent

Jannicke Strand

Stilling: Pedagogisk leder

Kine Wedding

Stilling: Pedagogisk leder

Liker å være i et godt samspill sammen med barn og voksne. Bruke sang og musikk, rim og regler, leke, generelt være raus med de vi er sammen med!

Andre ansatte

Niklas Jørstad

Stilling: Daglig leder
415 05 727
post@lillebb.no