Bukkene Bruse

På avdelingen Bukkene Bruse er det barn i alderen 3-4 år. Per januar 2019 er vi 16 barn.

I år er det 9 barn som fyller 4 år i løpet av året. Og 6 barn som fyller 3 år i løpet av året .
De voksne er Anne Marit Overholt og Gun Korneliussen som er assistenter. Kristin Pedersen er pedagogisk leder. De barna som har gått fra Tommeliten til Bukkene Bruse øver på å slutte med bleie. Noen har klart det helt. Andre må øve mer. Og så er det stor forskjell på å klare å si fra om å gå på do hjemme og i barnehagen. Vi har derfor mange runder hvor vi sier; at nå går vi på do og prøver å tisse. Det funger bra for de fleste, men noen har små uhell og det er noe som dere må regne med i begynnelsen. Så ha godt med skifte tøy til barna deres.


Vi vil ha en dagsrytme som er kjent for 4 åringene, og som er noe likt som 3 åringene var vant til.
På mandager er det samling før mat og kvilestund etter mat. Tirsdager er møtedager og da går vi ut til kl.09.30. Vi går inn til lunsj ca.11.15 og er inne resten av dagen. Denne dagen har vi tilgang til gymsal etter lunsj. Der vil vi dele inn i grupper. Onsdager er det klubbdag fra kl.09.30-10.30. Da er 3 åringene våre sammen med 3 åringene som er på Tommeliten og Askeladden . Vi er tilsammen 14 stk 3 åringer i år, 4 på askeladden, 4 på tommeliten og 5 på bukkene bruse. 4 åringene er for seg selv. På torsdag er det turdag. Vi har et samarbeid for 3 åringene , slik at 3 åringene går på tur sammen. 4 åringene går for seg selv.


Vi ønsker at barna er kommet til barnehagen senest kl.09.30 på onsdager og torsdager.
Fredag er det musikkstund kl10.00. Og samling i to grupper etterpå. Tema ved oppstart er Tilvenning til barnehagen og Vennskap.


Barnehagen vår er med i et samarbeid sammen med de andre barnehagene i Hadsel kommune om Språkløyper. Det betyr at vi vil ha ekstra fokus på lesing for og med barn. Vi leser i små grupper hver dag.

Uansett hvilket tema vi jobber med skal det overordnede fokus være å ha et godt, trygt og forutsigbart miljø som fremmer enkeltbarnets individuelle styrker og utvikling. Ved å sette fokus på det man er "god" på, vil tryggheten og selvsikkerheten til barnet vokse. For å sikre at barna har det bra skal vi jobbe med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner. Det innebærer voksne som er deltakende i lek, som observerer og som legger til rette lekemiljøet ut fra det behov som til enhver tid ligger i barnegruppa. Vi deler barnegruppen inn i små grupper som jobber sammen. Vi får da bedre tid til enkeltbarnet, pluss at barna får en roligere hverdag.