Årshjul for 2017/2018

Her er en årshjulet for barnehagen 2017/2018!

August – 2017

Oppstart av nytt barnehageår

Planleggingsdager

01.08.17

17.08.17 og 18.08.18

September – 2017

Lille-Børøya barnehage 4 år

Foreldremøte

01.09.17

13.09.17

Oktober – 2017

Internasjonal dag

Planleggingsdag

Uke 42

05.10.17

November – 2017

 

Mørketidsfæst

03.11.17

Desember – 2017

Lucia-feiring

Nissefæst

Juleavslutning

13.12.17

06.12.17

15.12.17

Januar – 2018

Planleggingsdag

26.01.18

Februar – 2018

 

Samisk dag

Solfæst

Karneval

06.02.18

Uke 7

16.02.18

Mars – 2018

Barnehagedagen-kunst kultur og kreativitet

Vinterfæst

13.03.18

Uke 10

April – 2018

Påskefrokost

22.03.18

Mai – 2018

 

17. mai feiring i barnehagen

Bondegårdsbesøk Bukkene Bruse/123ABC

Planleggingsdag

Bondegårdsbesøk Tommeliten/Askeladden

16.05.18

Midten av mai

18.05.18

Slutten av mai

Juni – 2018

 

Sommeravslutning

Sommerbarnehage

21.06.18

Uke 25 – uke 26

Juli – 2018

Sommerbarnehage

Uke 27 – uke 31