Årshjul for 2018/2019

Her er en årshjulet for barnehagen 2018/2019!

ÅRSHJUL HØSTEN 2018/ VÅREN 2019

August – 2018

Oppstart av nytt barnehageår

Planleggingsdager

01.08.18

16.08.18 og 17.08.18

September – 2018

Lille-Børøya barnehage 6 år

Foreldremøte

03.09.18

25.09.18

Oktober – 2018

Internasjonal dag

Planleggingsdag

Uke 43

En dag i oktober

November – 2018

 

Mørketidsfest

05.11.18

Desember – 2018

Lucia-feiring

Nissefest

Juleavslutning

13.12.18

07.12.18

19.12.18

Januar – 2019

 

 

Februar – 2019

 

Planleggingsdag

Samisk dag

Solfest

Karneval

01.02.19

06.02.19

Uke 7

01.03.19

Mars – 2019

Barnehagedagen Tema:

Vinterfest

12.03.19

Uke 11

April – 2019

 

Påskefrokost

11.04.19

Mai – 2019

 

17. mai feiring i barnehagen

Bondegårdsbesøk Bukkene Bruse/123ABC

Planleggingsdag

Bondegårdsbesøk Tommeliten/Askeladden

16.05.19

Midten av mai

31.05.19

Slutten av mai

Juni – 2019

 

Sommeravslutning

Sommerbarnehage

20.06.18

Uke 25 – uke 26

Juli – 2019

Sommerbarnehage

Uke 27 – uke 31