Årshjul for 2019/2020

Her er en årshjulet for barnehagen 2019/2020!

 ÅRSHJUL HØSTEN 2019/ VÅREN 2020

August – 2019

Oppstart av nytt barnehageår

Planleggingsdager

01.08.19

15.08.19 og 16.08.19

September – 2019

Lille-Børøya barnehage 7 år

Foreldremøte

03.09.19

19.09.19

Oktober – 2019

Internasjonal dag

Planleggingsdag

Uke 43(24.10.19)

09.10.19

November – 2019

 

Mørketidsfest

Uke 47

Desember – 2019

Lucia-feiring

Nissefest

Juleavslutning

13.12.19

06.12.19

20.12.19

Januar – 2020

Planleggingsdag

31.01.20

Februar – 2020

 

Samisk dag

Solfest

Karneval

06.02.20

Uke 8

28.02.20

Mars – 2020

Barnehagedagen Tema:

Vinterfest

Mars 2020

27.03.20

April – 2020

 

Påskefrokost

Uke 15(01.04.20)

Mai – 2020

 

17. mai feiring i barnehagen

Bondegårdsbesøk Bukkene Bruse/123ABC

Planleggingsdag

Bondegårdsbesøk Tommeliten/Askeladden

15.05.20

Midten av mai

22.05.20

Slutten av mai

Juni – 2020

 

Sommeravslutning

Sommerbarnehage

19.06.20

Uke 25 – uke 27

Juli – 2020

Sommerbarnehage

 

Uke 27 – uke 31