Kompostering

Vi begynte med kompostering i november 2018. Barna har fått være med på prosessen fra mat til jord og vi ser at barna blir mer bevisste over hva vi kaster av mat.

Helsedirektoratet sier at det er viktig å ha en miljøvennlig praksis i barnehagen når det gjelder mat og måltider, både i forhold til valg av ulike typer mat og kasting av mat. I barnehagen vår komposterer vi matavfall, det har vi gjort i snart et år. Varmkompostering kan du gjøre gjennom hele året så lenge du har en isolert kompostbinge.

 

Hver dag er det en liten gruppe som samler alt av matsøppel og komposterer det. Vi blander matavfallet med kopostmiddel, og avslutter med å dekke avfallet helt til med midlet. For at avfallet i kompostbingen skal brytes ned, må det komme luft til. Da har vi en "snurre-pinne" som vi rører rundt med.

I sommer tok vi av presenningen hvor avfallet var blitt til jord. Den jorda brukte vi i barnehagens blomsterbed. Kompostjorda er snadder for meitemarken og andre gode “jordarbeidere” som bearbeider jorda så den blir luftig og god. Kompostjord inneholder næringsstoffer som f.eks. plantene trenger for å vokse. 

I jorda fant vi mange store meitemarker, store biller osv. Morsomt og lærerikt på en gang!