Priser

Priser i barnehagen vår

Full plass: kr 3040,-

50% plass: kr 1520,-

Det gis 30 % søskenmoderasjon til søsken som går i barnehagen samtidig.

I tillegg kommer kost på kr 350,- for full plass og 175,- for 50% plass