Ansatte

123ABC

Maria Jakobsen

Stilling: Pedagogisk leder

Sammen med barna liker jeg å holde på med formingsaktiviteter, dans og drama, lese bøker, gå på turer, lage mat og gå i fjøsen.

Trine Kjørstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Liker å lese, gå på turer og drive på med male aktiviteter sammen med barna.

Beate Bentsen

Stilling: Barnepleier

Askeladden

Terese Lysvik

Stilling: Assistent

Liker å lese, bygge lego, leke og pusle sammen med barna.

Arne Kristian Schjelderup

Stilling: Assistent

Liker å spille gitar, synge, spille ball, puslespill og tegne sammen med barna.

Vegar Pedersen

Stilling: Assistent

Liker å leke, spille ball, lese og synge sammen med barna!

Maria Antonsen

Stilling: Pedagogisk leder
997 88 356
melena.anton@hotmail.com

Liker å gå på tur og utflukter sammen med barna!

Julie Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Liker å være på tur, gå i fjøsen og hjelpe barna med ellers mestring i hverdagen.

Bukkene Bruse

Anne Marit Overholt

Stilling: Assistent

Liker å lese, synge sanger, formingsaktiviteter og gå på tur sammen med barna

Gun Korneliussen

Stilling: Assistent

Liker kreative aktiviteter som f.eks. tegning og maling. Liker musikk, sang, lesing og fjøsbesøk sammen med barna!

Hilde Nielsen

Stilling: Assistent

Liker å lese, leke med plastelina og tegne sammen med barna!

Kristin Pedersen

Stilling: Spesialpedagog

Liker å lese, ha gode samtaler, male og gå på tur sammen med barna!

Tommeliten

Cecilie Christensen

Stilling: Assistent

Oddbjørg Dahl

Stilling: Assistent

Liker å synge og lese bøker sammen med barna.

Anne Røflo

Stilling: Pedagogisk leder

Kine Wedding

Stilling: Pedagogisk leder

Liker å være i et godt samspill sammen med barn og voksne. Bruke sang og musikk, rim og regler, leke, generelt være raus med de vi er sammen med!

Andre ansatte

Niklas Jørstad

Stilling: Daglig leder
415 05 727
post@lillebb.no